• Máme zkušenosti nejen se stavbou zděných rodinných domů, ale i se dřevostavbami.

  Máme zkušenosti nejen se stavbou zděných rodinných domů, ale i se dřevostavbami.

 • Náš zájem směřuje dle světových moderních trendů ke stavbám nízkoenergetických, či pasivních domů.

  Náš zájem směřuje dle světových moderních trendů ke stavbám nízkoenergetických, či pasivních domů.

 • Spolupracujeme s designerskou firmou a také s architekty, proto jsme schopní vám poskytnout kompletní servis.

  Spolupracujeme s designerskou firmou a také s architekty, proto jsme schopní vám poskytnout kompletní servis.

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetický dům má mnohem přísnější kritéria na množství tepla určeného k vytápění než běžné novostavby. Dům musí být navržen tak, aby maximální množství tepla na vytápění bylo 15 - 50kWh/m2 obytné plochy.

Je to poměrně velké rozpětí a nižší hodnoty okolo 15 kWh se už blíží nebo rovnají požadavkům na pasivní domy.

Proč stavět nízkoenergetické a pasivní domy

 • Pouze desetinové náklady na vytápění oproti běžným stavbám
 • Dům není téměř vůbec závislý na zvyšování cen energií
 • Pohodlné a zdravé bydlení

Stavba nízkoenergetického domu

Pokud se rozhodnete pro stavbu nového nízkoenergetického domu, tak je vhodné nechat si projekt zpracovat od projektanta, který má dostatek zkušeností s tímto druhem staveb. Vybere se pak také skladba vhodného materiálu i konstrukce domu.

Při projekci nízkoenergetického domu se zpravidla držíme tradičních postupů s důrazem na: 

 • výhodný poměr a tvar stavby vyjádřený poměrem "ochlazovaný povrchu stavby / obestavěný prostor", neboli "povrch / objem" (výhodný je A/V ~ 0,5-0,8)
 • orientace domu na pozemku vůči jihu
 • nezastíněná fasáda, případně s využitím listnaté vegetace
 • účelná a jednoduchá dispozice: obytné místnosti na jihu, zázemí na severu
 • skromnost, úspornost
 • využívání místních zdrojů (solární energie, místní les)
 • důraz na pasivní opatření namísto strojních zařízení (důsledné stínění a izolace namísto chladicí jednotky)

Zděné stavby - v našich klimatických podmínkách jsou nejvíce rozšířeny. V dnešní době je na výběr celá řada materiálů a tvárnic, které mají už v základu výborné tepelně izolační vlastnosti.

Montované stavby - suchá výstavba pomocí panelů se stala v poslední době módou. Tak lze vystavět i poměrně velký dům v řádech několika týdnů. Staví se z panelů na bázi dřeva nebo betonu. Uvnitř Panelu už může být obsažena tepelná izolace.

Dřevostavby - jedná se nejčastěji o výstavbu z dřevěných panelů podobně jako další montované stavby nebo pouze z čistého opracovaného dřeva. Tyto domy někdy využívají tepelnou izolaci z přírodních materiálů jako je dřevo nebo upravená celulóza.

Rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění kWh/m2
Starší domy 200 a více
Novostavby 80 - 120
Nízkoenergetické domy 15 - 50
Pasivní domy 5 - 15
Nulové domy (plusové domy) 0 - 5